Bajkal International respecteert de persoonlijke levenssfeer van iedere gebruiker van de website.

Behalve de gebruikelijke internet- en website-technologie die nodig zijn voor het goed functioneren van de website via het internet, worden geen andere instrumenten gebruikt door Bajkal International om (electronische) informatie over gebruikers vast te leggen of toe te passen.

Inhoudelijke informatie die via (de contact-pagina op) de website wordt toegestuurd, wordt door Bajkal International vertrouwelijk behandeld en wordt niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekt.

De gebruiker van de website wordt geacht bekend te zijn met de werking van het internet en websites en de gevolgen die dat heeft of kan hebben voor zijn persoonlijke levenssfeer.