Het bestuur van Bajkal International beheert de website.

De gebruiker is degene die de website via het internet gebruikt of er via het internet toegang toe heeft gekregen of probeert te krijgen.

Het bestuur streeft ernaar alle informatie op de website accuraat en actueel te laten zijn, maar de gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.

Verwijzingen naar andere websites, al dan niet via (hyper-)links, dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verbinding met andere websites en de inhoud van andere websites.

Inhoud van deze website is van algemene aard. De inhoud mag nimmer als een (persoonlijk) advies aan de gebruiker worden opgevat.

Het bestuur garandeert niet dat de website, software en verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, of het gebruik ervan, vrij zijn van zogenaamde virussen of vergelijkbare schadelijke elementen.

Het bestuur en de entiteit Bajkal International sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade voor de gebruiker of welke andere partij ook, als gevolg van gebruik van deze website; dit geldt de inhoud, technische aspecten en alle andere gebruik van de website.