Reizen in het kader van beurzen en seminars

Inhoud en logistiek van uw seminars en beursbezoek worden door ons verzorgd

Nederland en Rusland onderhouden al zeer lange tijd goede economische contacten. De latere Tsaar Peter I kwam eeuwen geleden al kennis opdoen in Amsterdam en Zaandam. Ook in de 21ste eeuw is uitwisseling van kennis en ervaring van grote betekenis in het zakendoen met Rusland. Beurzen en seminars zijn ook voor u nuttige podia om nieuwe contacten te leggen, producten te tonen en kennis te vergaren.   

Inhoudelijk zakelijk programma voor beurzen en seminars

Bajkal International organiseert beursdeelname in Nederland voor Russische delegaties. Dit stelt de Russische bezoekers in staat hun tijd effectief te benutten. Voor de Nederlandse zakenpartners is het een manier om doelgericht contacten met deze delegaties aan te knopen.

Daarnaast organiseren wij seminars in opdracht voor zowel Nederlandse als Russische bedrijven en overheden. Het gaat daarbij om evenementen met in totaal 20 tot 25 deelnemers. Samen met u als opdrachtgever stellen wij een inhoudelijk programma samen voor het uitwisselen van kennis en het voeren van discussies, uiteraard met een zakelijk doel.   

Cultureel programma en logistiek

Voor beursbezoek of seminars verblijven Russische delegaties meestal meerdere dagen in Nederland. Daarom zijn ontspanning en een cultureel programma integraal onderdeel van het bezoek. Ook dit aspect neemt Bajkal International voor haar rekening, inclusief gidsen, het reserveren van restaurants en het regelen van vervoer. Vaak is het voor de Russische bezoekers de eerste en enige keer dat zij hier zijn. Het is daarmee een kans om hen onvergetelijke herinneringen te bezorgen die hun weerslag hebben op de zakelijke relatie.  

Tolk- en vertaaldiensten

Tenslotte biedt Bajkal International  naast de inhoudelijke en logistieke diensten ook professionele tolk-en vertaal diensten op maat. Omdat wij de zakelijke context van onze klanten kennen, leveren onze tolk- en vertaaldiensten een concrete bijdrage aan  het succes van uw beursbezoeken en seminars.

Meer over beurs- en seminarreizen vindt u in de voorbeelden van gerealiseerde reizen.